Search with tags

Selected tags: Organs  

166records

 • kokansetsu

  こかんせつ

  hip joint

 • kotsuban

  こつばん

  pelvis

 • kotsuban・nai zouki

  こつばんないぞうき

  pelvic organs

 • komaku

  こまく

  eardrum

 • korosutomii

  ころすとみー

  stoma

 • saitai(heso no o)

  さいたい(へそのお)

  funis ; umbilical cord

 • saibou

  さいぼう

  cell

 • sakotsu

  さこつ

  collar bone

 • shikyuu

  しきゅう

  uterus

 • shikyuugan kensa

  しきゅうがんけんさ

  cervical cancer screening

Now Loading